مهندسی که با لوله و اتصالات گازی سپنتا برج می سازد

روش های حفاظت از لوله و اتصالات گازی سپنتا به چند نوع است. لوله های فولادی مورد استفاده باید در برابر شرایط مختلف محیطی محافظت شوند. خوردگی یکی از مشکلاتی است که در کاربردهای میدانی با آن مواجه می شود. یکی دیگر از بخش های مهم به غیر از خوردگی، حفاظت در برابر ضربه و تخریب است.

خوردگی حالتی از سایش است که در نتیجه تماس فلزات با آب و هوا رخ می دهد. پوشش پلی اتیلن یا حفاظت کاتدی به منظور جلوگیری از خوردگی لوله ها و در نتیجه افزایش عمر مفید آنها اعمال می شود.

ساده ترین روشی که برای محافظت از لوله های مورد استفاده در زمین در برابر خوردگی استفاده می شود پوشش پلی اتیلن است. پوشش پلی اتیلن با مراحل پوشش دهی لوله فولادی با اپوکسی انجام می شود تا پس از یک فرآیند حرارت دهی خاص به عنوان چسب عمل کند و آن را با مواد پلی اتیلن پوشش دهد.

روش دیگری که برای محافظت از لوله های مورد استفاده در مزرعه از خوردگی استفاده می شود، حفاظت کاتدی است. روش حفاظت کاتدی را می توان برای لوله هایی که پوشش خاصی دارند یا برهنه هستند اعمال کرد.

به لطف الکترون های ارسال شده به فلز، از انحلال خط جلوگیری می شود و به کاتد تبدیل می شود. کاتد خط لوله از خوردگی آن جلوگیری می کند. در حمل و نقل گاز طبیعی، حفاظت کاتدی به طور کلی روشی برای حفاظت از لوله های فولادی زیرزمینی است.

سیستم های حفاظت کاتدی را می توان در 2 گروه جداگانه به عنوان منبع جریان خارجی یا بلبرینگ آند گالوانیکی بررسی کرد. سیستم هایی که منبع جریان خارجی دارند، سیستم های یکسو کننده نامیده می شوند و این سیستم ها با انرژی شبکه کار می کنند. سیستم های دارای بستر آند گالوانیکی سیستم گونی نامیده می شوند و گونی های آند گالوانیکی در زیر زمین مدفون می شوند.